valmentaja

anna vihonen

Olen laulaja, lauluntekijä ja lauluvalmentaja.

Minulle tärkeintä laulamisessa on oman äänen löytäminen ja vahvistaminen. Uskon, että jokaisella ihmisellä on oma persoonallinen ääni, joka on ainutlaatuinen osa sinua itseäsi.

Tätä omaa ääntä vapauttaessa ja vahvistaessa voimistuu myös oma käsitys itsestä – saamme lisää itseluottamusta, varmuutta ja rohkeutta ilmaista itseämme.

 

Lauluvalmentajana

  • Harjoittelemalla laulutekniikkaa voimistamme käsitystä omasta kehosta instrumenttina, ja löydämme tukea, varmuutta ja rentoutta äänen tuottoon
  • Syventymällä laulettavan kappaleen tekstiin voimme löytää kappaleen ydinviestin ja tunneyhteyden  omaan lauluääneen
  • Paneutumalla laulajan sisäiseen maailmaan voimme työstää omaan ääneen liittyviä epävarmuuksia kuten itsekritiikkiä, jännitystä ja esimerkiksi omia rajoittavia uskomuksia
  • Rohkaisen löytämään oman, persoonallisen äänesi ja vahvistamaan sitä

 

Lauluopinnot

Laulu & laulutulkinta, coach Irina Milan (vuodesta 2005)
Muusikon ammattitutkinto (pop&jazz laulu, 2009-2012)
Estill tekniikka (Complete 5 Day Course, 2011, Estill for voice teachers workshop, 2018)

Oma tarinani

Oma rakkauteni laulamista kohtaan syttyi toden teolla teini-ikäisenä: pääsin silloin ensi kertaa elämässäni pop-laulutunneille ja ensimmäiseen keikkailevaan bändiin solistiksi.

Aktiivinen musisointi kuljetti opiskelemaan Sibelius-lukion musiikkilinjalle, ja pari vuotta ylioppilaskirjoitusten jälkeen vielä Pop & Jazz konservatorioon muusikon ammattiopintoihin. Lukioajoista asti olen harjoitellut myös tulkintaa ja musikaalilaulua Irina Milanin valmennuksessa.

Jo konservatorio-opintojen aikana keikkailin aktiivisesti yökerhoissa erilaisten cover-yhtyeiden kanssa ja samalla liidasin omaa rock-yhtyettäni. Olin tehnyt nuoresta saakka töitä tullakseni esiintyväksi laulajaksi – ja olin saavuttanut tuon unelmani!

Kuitenkin valmistuessani konservatoriolta huomasin palaneeni loppuun esiintyjänä: laulaminen ei enää innostanut samalla tavalla, harjoittelusta ja esiintymisestä oli tullut rutiinia. Musiikista oli tullut suorittamista, joka ei enää sytyttänyt samaa innostuksen liekkiä minussa kuin joskus aiemmin.

Minulla ei tuolloin vielä ollut riittävästi työkaluja työstää omaa sisäistä maailmaani, enkä osannut hiljentyä kuuntelemaan mitä oikeasti halusin.

 

Mutkien ja oppimiskokemusten kautta opin kuitenkin vähitellen taas kuuntelemaan sisintäni ja luottamaan intuitiooni. Aloin ymmärtää, että oma ääni on hyvin voimakkaasti ja saumattomasti yhteydessä omaan kehoon, mieleen ja tunteisiin. Oma ääni on hyvin herkkä instrumentti, ja siksi on mielestäni todella tärkeää olla täydellä sydämellä mukana siinä mitä tekee.

Opiskeluajoista lähtien olen myös opettanut laulua, aluksi tehden sijaistuksia musiikkiopistoissa ja esimerkiksi vanhassa opinahjossani Sibelius-lukiossa. Vähitellen opetustyö sai enemmänkin tuulta alleen, ja Annanet Vocals aloitti hiljalleen toimintaansa vuonna 2014. Uskon että jokaisella ihmisellä on luontainen kyky laulaa ja ilmaista itseään, ja on hienoa ja palkitsevaa auttaa ihmisiä löytämään tämä potentiaali itsestään.

Oma kasvumatka, kehittyminen ja uudet oivallukset ovat vaikuttaneet myös siihen, kuinka suhtaudun valmennustyöhön: käsitykseni lauluvalmennuksen kokonaisvaltaisuudesta on vuosien varrella syventynyt.

Riippumatta oppilaan laulukokemuksesta, oma ääni on henkilökohtainen instrumentti jonka käyttöön yhdistyvät aina automaattisesti kehon lisäksi myös mieli ja tunteet.

Pyrin valmentajana lähestymään jokaisen oppimisprosessia näistä lähtökohdista käsin, ja siten auttamaan jokaista löytämään todellisen potentiaalinsa, oman äänen avulla.